Privacy Statement

 

1 Inleiding.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe ermee omgegaan wordt. Zo wordt er uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens worden gebruikt. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik maakt van die rechten.

 

1a. Geheimhouding

Beauty by Nature is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant tijdens de behandeling verstrekt. We beschouwen informatie als vertrouwelijk als dit door de klant wordt meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op basis van de AVG wet die vanaf 25-05-2018 is het ook verplicht om van u, als klant, een schriftelijke verklaring te hebben van goedkeuring. Bij de volgende punten zult u lezen hoe Beauty by Nature omgaat met uw persoonsgegevens. De geheimhoudingsplicht vervalt op basis van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, dan is Beauty by Nature verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

1b. Persoonsgegevens

Beauty by Nature respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verschaft worden met uiterste zorgen vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de privacywet. De klant verstrekt aan Beauty by Nature persoonlijke gegevens voor het opstellen van een klantenfiche, dat wordt verwerkt in het klantenbestand (in geen geval digitaal). De klant voorziet daarbij Beauty by Nature eveneens vooraf aan de behandeling van alle gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling. Beauty by Nature zal de gegevens van de klant niet zonder schriftelijke toestemming van de klant verkopen of verhuren aan derden.

 

2 Bedrijf omschrijving.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Beauty by Nature, welke zich richt op de innerlijke en de uiterlijke verzorging van de mens. In de salon worden diverse behandelingen gegeven, onder te verdelen in; wellness, huid verbeterende en energetische. Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin uw gegevens door Beauty by Nature verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Beauty by Nature, neem dan gerust contact op.

beautybynature.eu@gmail.com

Ellen Bregten

06-20689570

Kameelstraat 13

1531 EJ

Wormer

KvK 34329318 - eenmanszaak 

 

3 Doel gegevens.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Beauty by Nature. Deze worden hieronder toegelicht:

* Het versturen van inspiratieposts. Via email kan het voorkomen dat Beauty by Nature u een post stuurt of een kennisdeling. Uw voor- en achternaam, emailadres wordt verzameld via het door u doorgegeven email adres in een bestand die gelinkt is aan het email adres van Beauty by Nature.

* De Huidanalyse gegevens zijn noodzakelijk voor het verloop van het behandeltraject. En worden niet digitaal bewaard.

* Analytics: de website verzameld uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denkt u hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die worden bekeken. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

* Uw gegevens zullen alleen worden verzameld als u in de salon de huidanalyse heeft gedaan. Dit formulier wordt echter alleen opgevraagd als u de salon bezoekt voor een vervolgafspraak, en uw gegevens nodig zijn voor de vervolgbehandeling.

* Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

* Op de website van Beauty by Nature maken wij gebruik van Cookies; dit zijn kleine bestanden die met pagina’s van een website kan worden meegestuurd en die door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

 

4 Opslag periode.

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Beauty by Nature, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van diensten. Tenzij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer bewaard moeten worden. Als u contact opneemt via email met Beauty by Nature dan worden die gegevens die u meegestuurd, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, emailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. De gegevens die Analytics op de website verzameld is anoniem, dus niet gebonden aan uw naam, bedrijf of emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen google Analytics.

 

5 Rechten.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Beauty by Nature of door eerder genoemde derden worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd.

 

5a. Recht op

Recht op inzage: u kunt uw persoonsgegevens opvragen als u daar behoefte aan heeft.

Recht op rectificatie: Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of foutief verwerkt? Dan zal Beauty by nature dat veranderen/aanpassen op uw verzoek.

Recht op het indienen van een klacht: als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Beauty by Nature is aangesloten bij Solopartners die als bemiddelaar zal fungeren.

Recht op overdracht: als u als klant besluit om over te stappen naar een andere salon, dan heeft u het recht uw gegevens over te laten dragen naar desbetreffende salon.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: U heeft het recht om aan te geven dat u niet meer wilt dat u gegevens door de salon worden gebruikt.

 

5b. Verplichte gegevens

U bent niet verplicht om uw gegevens achter te laten, echter onthoudt Beauty by Nature zich het recht om de aan u aangeboden dienst te weigeren. Daar Beauty by Nature daardoor haar dienst niet naar behoren kan uitvoeren. Indien u een afspraak wenst te maken in de salon zonder daarbij uw gegevens achter te laten, ook dan behoudt Beauty by Nature zich het recht uw aanvraag te weigeren, dit t.g.v. nalatigheid van niet nagekomen afspraken en de daarbij horende inkomsten derving.

 

6 Verklaring privacy.

Indien u akkoord gaat met alle bovengenoemde privacy verklaringen, wordt u in de salon (voor aanvang van de behandeling) verzocht de privacy verklaring te ondertekenen. Dit is een wettelijke verplichting.